بتن اکسپوز رنگی ، پنل بتنی نما با خاصیت ضد سایش | مزایا + روش اجرا

بتن اکسپوز رنگی با استفاده از رنگ دانه های معدنی که عمدتا بصورت پودر با ترکیبات بتن اکسپوز مخلوط میشوند ، بدست می آید. بر اساس استاندا...

ادامه مطلب